dilluns, 23 d’abril de 2018

Renovació de càrrecs - Candidatures


CANDIDATURES 
RENOVACIÓ DE CÀRRECS
 JUNTA Urban Sketchers Barcelona

Assemblea General Ordinària - 6 de juny de 2018 - 18h

Documentació de referència: Estatuts Associació Urban Sketchers Barcelona

1.            Càrrecs que es renoven

•   Per acord exprés de l’Assemblea la Junta actual tenia una vigència de càrrec d’un any. Així doncs es renova tota la Junta:

◦                     Presidència
◦                     Vice-presidència
◦                     Secretari
◦                     Tresorer
◦                     2 vocals

Notes:
•   La Junta actual ha estat formada per 8 membres: president, secretaria, tresorer i 5 vocals.
•   Es proposa que estigui formada per 6 membres, incorporant el càrrec, previst als Estatuts, de vice-presidència.
•   Es proposa que les col.laboracions es realitzin com a voluntaris d’equips d’activitats en comptes de major nombre de membres de Junta.
•    

2.            Mètode d’elecció de càrrecs

•   Presidència.  Son presidenciables totes les persones que es presentin per a membres de la Junta. La presidència l’escull  directament l’Assemblea.

•   Resta de càrrecs. Assignació entre els membres que surtin escollits per formar la Junta
•    
3.            Presentació de candidatures

•   Té dret a presentar candidatura tota persona sòcia i major d’edat
•   Les candidatures ho són a títol individual (seran votades les persones individualment)
•   Les persones que es presentin com equip ho han d’indicar en les seves presentacions i comunicar-ho als socis.
•   Per a presentar candidatura cal entregar
- un breu escrit de presentació personal i motivació (on cal indicar si forma equip amb d’altres candidatures)
- una fotografia del candidat
◦                      
•   El termini d’entrega de candidatures és el dia 18 de maig de 2018 a les 18:00 hores

•   Les candidatures es faran arribar al mail de l’Associació: barcelona2013@urbansketchers.org

4.            Comunicació de candidatures

El dia 19 de maig de 2018 es faran públiques, a través del blog de l’Associació, i la Newsletter, les   candidatures vàlides

5.            Elecció de càrrecs

•   Votació

◦                     La votació per a l’elecció de càrrecs es realitzarà amb una butlleta que s’entregarà a l’entrada on hi apareixeran totes les persones que han presentat la seva candidatura
◦                     A la butlleta es marcarà les caselles de les persones a les que s’atorga el vot, fins a un màxim de 6 candidats
◦                     Per a l’elecció de president es marcarà una única casella d’entre tots els candidats presentats per a la Junta

•   Recompte, nomenament  i acceptació

◦                     El recompte de vots el realitzarà el secretari de l’Assemblea amb la supervisió dels interventors d’acta
◦                     Són escollits com a membres de la Junta les 6 persones que hagin obtingut el major nombre de vots
◦                     És escollit com a president la persona que hagi obtingut el major nombre de vots en la votació per la presidència
◦                     Les persones escollides com a membres de la Junta i per al càrrec de presidència faran acceptació explicita de la seva condició
◦                      
•   Assignació de càrrecs

◦                     En el termini màxim de 10 dies es reunirà la nova Junta per assignar els càrrecs de vice-presidència, secretari i tresorer.
◦                     Aquests nomenaments es comunicaràn als socis i es registrarà al Registre d’Associacions.
◦                      
◦                     Enlaze al documento : Aqui

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada